ผลิตกระเป๋าคุณภาพ รูปแบบหลากหลาย ตรงตามความต้องการและงบประมาณ

ผลิตกระเป๋าคุณภาพ รูปแบบหลากหลาย ตรงตามความต้องการและงบประมาณ

ปกหนังเล่มเล็ก Absolute World

ปกหนังใส่นามบัตรและเอกสาร ขนาดเล่มเล็ก พกพาสะดวก ด้านหลังมีช่องใส่สมุดโน็ต ปั๊มโลโก้จมที่หน้าปก

หน้าปก ภายในเล่ม หลังปก
 

แบบกระเป๋าสำหรับสั่งผลิต

เลือกดูตัวอย่างแบบกระเป๋าชนิดต่างๆ

 
Bag.in.th ร้านกระเป๋าย่งเส็ง © Google+